Σχεδιασμός του Business Continuity

bussiness comΠλέον τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι μίας επιχείρησης και ενός οργανισμού σε τέτοιο βαθμό όπου απώλεια ή δυσλειτουργία των συστημάτων αυτών συνεπάγεται και μεγάλη απώλεια χρημάτων ή ακόμα και αδυναμία εκτέλεσης εργασιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η βαρύτητα που έχουν αποκτήσει τα συστήματα αυτά να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το παρελθόν.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος αλλά και η συνολική ροή των εργασιών μίας επιχείρησης, προσφέρουμε πλήρεις λύσεις και σχεδιασμό του Business Continuity.

Οι τρόποι όπου διασφαλίζουμε της επιχειρηματική συνέχεια ενός οργανισμού είναι αφενός με σωστό σχεδιασμό όλων των επιχειρησιακών εφαρμογών και διεργασιών σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα και αφετέρου με τη συνεχή παρακολούθηση και την Pro-Active επέμβαση σε συστήματα και διεργασίες προκειμένου να υπάρχει συνεχής και ομαλή λειτουργία όλων των επιμέρους τμημάτων ενός πληροφοριακού συστήματος. Έτσι το αποτέλεσμα να είναι ο οργανισμός – επιχείρηση να απολαμβάνει ένα πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί σαν μία «καλό-κουρδισμένη μηχανή» γνωρίζοντας πως η Grow 2 Cloud φροντίζει συνεχώς για την ομαλή λειτουργία του.

Που θα μας βρείτε

 logo

Σίνα 2α Μαρούσι Αθήνα 151 24
+30 211 800 4947

emailus